Tartueest

ImiD reklaamiagentuurile koostatud kampaanialeht. Projekti raames tegime ImiD-le Tartu Eest kampaanialehe ning aitasime lisaks kodulehele tehniliselt kaasa Tartu Eest kampaania digitaalsele levitamisele.

KODULEHELE